UFA Slot

กัญชาเป็นอันตรายต่อสมองวัยรุ่นมากกว่าแอลกอฮอล์

งานวิจัยในประเทศแคนาดาเผย กัญชาจะส่งผลเสียในระยะยาวต่อพัฒนาการของสมองเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะในแง่ทักษะในการคิด การจดจำ และความประพฤติ มากกว่าวัยรุ่นที่ดื่มแอลกอฮอล์

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมอนทรีออลซึ่งเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้กับวัยรุ่น 3,800 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป เป็นระยะเวลา 4 ปี แนะนำให้วัยรุ่นยืดเวลาที่คิดจะเริ่มสูบกัญชาออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

การดื่มแอลกอฮอล์และเสพยาเสพติดอย่างกัญชา ทำให้เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้ สมาธิ และความสามารถในการตัดสินใจ นอกจากนี้ส่งผลเสียต่อการเรียน งานวิจัยชิ้นนี้พบว่ากัญชามีส่วนทำให้ปัญหาเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยจะส่งผลในระยะยาว ซึ่งต่างจากการดื่มแอลกอฮอล์

เด็กวัยรุ่นที่มาร่วมการทดลองมาจากโรงเรียน 31 โรงเรียนในแคนาดา โดยนักวิจัยขอให้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์และสูบกัญชาของพวกเขาปีละครั้ง เด็ก ๆ ยังได้รับการทดสอบทักษะทางสมองทุกปีที่โรงเรียนโดยใช้บททดสอบการรู้คิดซึ่งเป็นการทดสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์

UFA Slot

สมองที่กำลังมีพัฒนาการ

ศ.แพทริเชีย เจ คอนรอด จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมอนทรีออล หัวหน้าคณะนักวิจัยชุดนี้บอกว่า เธอเคยประเมินว่าแอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมองของเด็กวัยรุ่นมากกว่า แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น งานวิจัยพบว่าเด็กที่เสพกัญชาทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้ผิดพลาดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทักษะการจำ การใช้เหตุผล และการควบคุมพฤติกรรม

ศ.แพทริเชีย บอกว่า กัญชาส่งผลเสียต่อสมองของเด็ก ๆ ที่ยังไม่หยุดพัฒนา ดังนั้นจึงควรยืดเวลาคิดจะเริ่มสูบกัญชาออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เธอยังบอกอีกว่า ผลวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการป้องกันการใช้ยาเสพติด

เชื่อกันว่ากัญชาเป็นยาเสพติดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในสหราชอาณาจักร งานวิจัยนี้ซึ่งตีพิมพ์ใน American Journal of Psychiatry ระบุว่า การใช้กัญชาเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอาการป่วยทางจิตด้วย ขณะเดียวกัน การเลิกสูบกัญชาก็อาจส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องการนอนและอารมณ์แปรปรวนได้


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ visartsrl.com อัพเดตทุกสัปดาห์

UFA Slot

Releated